Skip to main content
Nyheter

Følg oss og få inspirasjon – vi lar ingenting stå uprøvd:

Nå i høst

Obs BYGG arrangementer høsten 2023

Obs BYGG bruker mye tid og ressurser på skolering av sine selgere og ansatte. Nå i august og september engasjerer vi oss med våre VisionLine produkter i to store satsninger fra Obs BYGG: Leverandørmøte - Full Rulle Varme og Leverandørmessen Coop Byggforum. Begge interne lukkede arrangementer for leverandører og Obs BYGG ansatte. Målet er generell kompetanseheving og trygge selvgående Obs selgere.

April 2022

Varmenytt besøker
VL Produksjon AS

Bransjebladet Varmenytt var på besøk. Resultatet ble et flott oppslag om vårt firma og produksjon.

Juni 2019

Starter er nytt pipeløp

Dagens Næringsliv skriver om gründer Inge Holt, vår oppfinnelse PANELPIPE og historien bak.

Juni 2019

Vi er byggmesterens bestevenn

Lokalavisen Indre AKershus Blad følger opp med en fin artikkel om vår pipesatsning også.

Juni 2019

Norsk pipeprodusent utfordrer gigantene

Byggfakta skriver om vår pipesatsning på Byggfakta.no

Juni 2019

Norsk pipeprodusent satser stort

Fin artikkel om vår pipesatsning i Byggeindustrien - bygg.no.

Februar 2019

Varmenytt var med på montering

Uttalelse fra tømrer Knut: VL PANELPIPE var «kjempemessig», svært enkel og rask å sette sammen. Ingen «heksekunst».

September 2018

Vi deltar på Norgeshus Konferansen 7. og 8. september

Vi stiller ut VL Panelpipe begge dagene. Vegar og Sebastian vil være til stede og svare på spørsmål.

Juli 2018

Avtale med Optimera om distribusjon

Vi har nå, rett før ferien tegnet en avtale med Optimera om distribusjon av VL Panelpipe i Norge.

Desember 2017

Pipeproduksjonen er igang – Vi trenger ansatte

Samtidig som ordføreren trykket på den grønneknappen - starter jakten på ansatte.

Desember 2017

Pipeproduksjonen erklært åpnet av ordføreren i Aurskog.

En milepæl er nådd hos VL Produksjon Torsdag 14 desember ble en av de største og viktigste milepælene til VL Produksjon markert. Om lag 50 personer tok del i en formell åpning, hvor ordfører i Aurskog Roger Evjen offisielt startet pipeproduksjonen. Dette ved å trykke på den grønne startknappen til bedriftens hjerte – CNC maskinen, som nå er klargjort for effektiv produksjon med den kvalitet og toleranse vi ønsker. VL Produksjon AS forlot med dette oppstartsfasen med innflytting, tilpasninger, prøving og planlegging til ordinær drift, som også betyr steget over på salg og markedsføring. Det har vært til dels krevende, men også givende å komme dit. Det er nå en fornøyd organisasjon som tar tak i neste fase, og nye milepæler

November 2017

Oppstart – artikkel i Varmenytt Nov 2017.

Ny pipeprodusent går mot strømmer og etablerer produksjon i Norge – nærmere bestemt på Aurskog 45 min utenfor Oslo.